Slim kopen doe je

bij de woningcorporatie

Starters Renteregeling

Kopen met de Starters Renteregeling


Welke woningen kunt u kopen met de Starters Renteregeling?
De Starters Renteregeling is alléén van toepassing op koopwoningen, die door één van de aangesloten woningcorporaties worden aangeboden. De woningcorporatie bepaalt welke woningen onder de regeling vallen.

Nationale Hypotheek Garantie
De Starters Renteregeling is alleen af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij de aankoop van een woning moet u dus voldoen aan de Voorwaarden en Normen van NHG. Hierdoor garandeert de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen bij gedwongen verkoop de terugbetaling van uw hypotheekschuld aan de hypotheekverstrekker. Deze zekerheid levert u een lagere hypotheekrente op. Maar NHG levert u ook een extra zekerheid op: als u buiten uw schuld (bijvoorbeeld door ontslag) uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen en u de woning moet verkopen, dan kan een eventuele restschuld door NHG worden kwijtgescholden.

Extra financiele ruimte
Komt de woning die u op het oog heeft met uw inkomen binnen handbereik met de Starters Renteregeling?

Een annuïteitenhypotheek
De Starters Renteregeling wordt per 1 januari 2013 gekoppeld aan een annuïteitenhypotheek waarmee u in maximaal 30 jaar uw gehele hypotheek aflost. U bepaalt samen met de hypotheekadviseur hoe uw hypotheek er precies uit moet zien en wat voor uw persoonlijke situatie het beste is. De Starters Renteregeling is verkrijgbaar bij een beperkt aantal hypotheekverstrekkers.

De voorschotten
Bij de Starters Renteregeling schiet de woningcorporatie, via Social Finance, 10 jaar lang 20% van de maandelijks te betalen hypotheekrente voor. De voorschotten leent u van Social Finance. Afspraken over terugbetaling van de voorschotten worden vastgelegd in een offerte, algemene voorwaarden en een tweede hypotheekakte. U krijgt voor deze lening dan ook een aparte offerte van Social Finance, tegelijk met de hypotheekofferte. Wanneer u de woning gaat verkopen, of na 30 jaar, betaalt u de lening terug. Alléén als uw huis meer waard is geworden.

Fiscaal aftrekbaar
Bij de Starters Renteregeling is de rente die u zelf maandelijks betaalt aan de hypotheekverstrekker aftrekbaar van de inkomstenbelasting (volgens de geldende regelgeving). Bij de rente die Social Finance u voorschiet ligt dat iets anders: 1,45% van deze rente is niet aftrekbaar (in de praktijk gaat dit om slechts enkele euro’s per maand). U ontvangt jaarlijks een overzicht, waarin precies vermeld staat welk bedrag, van de door Social Finance voorgeschoten rente, aftrekbaar is. In 2016 zal het percentage (1,45%) door de Belastingdienst nog eens worden bekeken. Als het percentage wordt aangepast, dan werkt dat mogelijk door in uw netto maandlasten.

Aanvullende voorwaarden bij koop
Let op: de woningcorporaties die de Starters Renteregeling aanbieden kunnen zelf aanvullende voorwaarden stellen, zoals bijvoorbeeld een maximaal inkomen. Vraag dit na bij de woningcorporatie.

Eerste huis kopen toch mogelijk met Starterslening! Bekijk de video voor meer informatie.