Slim kopen doe je

bij de woningcorporatie

Waarom een corporatie koopwoning?

Kwaliteit
Koop je bij een corporatie, dan mag je rekenen op een goede basiskwaliteit. Hoewel niet alle woningen zijn afgewerkt met gestuukte wanden en een mooie vloer, is de basis op orde.
Dit hebben de corporaties en de gemeente met elkaar afgesproken in een zogenaamd verkoopconvenant. Dat wil zeggen dat de woningen brandveilig zijn, met een goede fundering en een algehele  bouwkundige kwaliteit . Eigenlijk bieden de corporaties je de garantie dat je woning technisch in orde is. Ook  zorgt de corporatie ervoor dat er een goede VvE wordt opgezet in een appartementencomplex zodat alle bewoners samen  het onderhoud aan het hele complex  goed kunnen  regelen.

Zorg voor een veilige en leefbare buurt
Dat is niet alles,  Ook de kwaliteit van de buurt en de woonomgeving gaat ons aan het hart. Als corporatie staat bij ons het sociaal-maatschappelijk belang voorop. Schoon, heel en veilig… daar zetten wij ons voor in. Je koopt  een huis in een wijk waar de corporaties actief met bewoners werken aan leefbaarheid, veiligheid en woongenot. Dat dat zin heeft bewijst recent onderzoek onder Amsterdammers. Geen enkele buurt scoort nog een onvoldoende  in de ogen van bewoners. De gemiddelde waardering is zelfs een 7,5. Zie dit onderzoek uit februari 2016.
 
Verkoop maakt nieuwbouw elders mogelijk
Als huurders van een sociale huurwoning in de loop der jaren een hoger of middeninkomen verkrijgen kan kopen voor hen aantrekkelijk zijn en horen ze eigenlijk niet meer tot de doelgroep voor sociale huurwoningen. Als een corporatie een woning verkoopt, zal ze met dat geld weer nieuwe sociale huurwoningen bouwen voor mensen met lage inkomens, die wel afhankelijk zijn van sociale huur.